Naše Projekty

OSTRAVATE GENAS ROMANES , v Ostravě čteme Romsky

Dne 14.4.2022 ve spolupraci s Centrum PANT a  za podpory statutarního města Ostravy jsme připravily netradiční oslavu Mezinarodního dne Romů. V ramci tohoto svátku se konalo autorské  čtení OSTRAVATE GENAS ROMANES, v Ostravě čteme romsky, spojené s dětským literarním workshopem. Představili se Romské autorky Eva Danišová, Eva Kropiwnická a Květoslava Podhradská, nechyběly ani děti z klubu Notička o Hudební doprovod se postaral Milan Tokár a Nancy Švenková. Moderatorem byl Jan Dužda

V Ostravě čteme Romsky / Ostravate genas romanes

Realizace kulturní akce zaměřené na prezentaci romské literatury měla v minulém roce velmi pozitivní ohlas. Za jeden z předních úspěchů považujeme, že se nám podařilo vzbudit zájem o literaturu v mladých romských autorkách, které jsme tak podpořili v jejich další tvorbě. K literatuře jsme přilákali také romské děti a mládež, které o ní dříve neprojevovali zájem. Pro řadu osob z majority bylo potom překvapivé zjištění, že existují romští spisovatelé a spisovatelky a obecně romská literatura. Právě z těchto důvodů věříme, že má velký smysl v těchto vzdělávacích a kulturních akcích pokračovat.

Projekt je financován s rozpočtu SMO pro kulturu na rok 2023

Dne 9.října roku 2023 jsme uspořádali projekt Černý horník/Kalo Murš V rámci výzvy FAJRONT!!! Jako storiteling romských horníků se podařilo vytvořit skvělou platformu pro vzájemné porozumění a spolupráci mezi romskou komunitou a lidmi z majoritní společnosti. Toto úspěšné setkání bylo důkazem toho, že dokážeme překonávat kulturní a sociální rozdíly, abychom dosáhli společného cíle. Společným úsilím jsme dosáhli zlepšení prostředí, kde je důležitá nejen produktivita, ale i lidská důstojnost. Doufáme, že tento projekt bude sloužit jako inspirace pro další iniciativy, které budou směřovat k posílení společenské soudržnosti a rovnosti. Projekt nám přinesl mnoho cenných zkušeností a ukázalo se, že když se spojíme, můžeme dosáhnout významných změn ve prospěch celé komunity. Také bychom rádi zdůraznili účast návštěvníků z majoritní společnosti a jejich zájem a podpora nám dodala energii a motivaci k dosažení našich cílů. I nadále chceme pokračovat v naší práci na posílení společenské soudržnosti a rovnosti, a to prostřednictvím dalších projektů a iniciativ, které budou podporovat integraci romské komunity do společnosti.

Děkujeme městu Ostrava za jejich finanční příspěvek a věříme, že naše společná snaha má jasnou budoucnost.